STACEY ALEXEEVA
G&B Winter 2022
photography ELIS GJORRETAJ
styling HELENA NAPOLI
makeup GRETA CECCOTTI