VLADA KAZAKOVA
Marie Claire Russia May 2021

photography EVGENIY KUZNETSOV
styling SOFIA SAMOYLOVICH